Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Rozvojové projekty v regionálnom školstve

     Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

  • Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v roku 2019
  • Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na rozvojové projekty v roku 2019
  • Výzvy na podávanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2019
  • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2018
  • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2017
  • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2016
  • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2015
  • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2014
  • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2013
  • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2012