Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 • Investičný plán projektov MŠVVaŠ SR na obdobie 2019-2021
 • Záverečný účet kapitoly MŠVVaŠ SR za rok 2018
 • Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2019
 • Investičný plán projektov MŠVVaŠ SR na obdobie 2018-2020
 • Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2018
 • Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2017
 • Záverečný účet kapitoly MŠVVaŠ SR za rok 2017
 • Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2016
 • Záverečný účet kapitoly MŠVVaŠ SR za rok 2016
 • Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2015
 • Záverečný účet kapitoly MŠVVaŠ SR za rok 2015
 • Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2014
 • Záverečný účet kapitoly MŠVVaŠ SR za rok 2014
 • Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2013
 • Záverečný účet kapitoly MŠVVaŠ SR za rok 2013
 • Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2012
 • Záverečný účet kapitoly MŠVVaŠ SR za rok 2012
 • Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2011
 • Záverečný účet kapitoly MŠVVaŠ SR za rok 2011
 • #