Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2011

     Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2011 a rozpočet kapitoly podľa programov.

#