Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Rezortné predpisy, servisné a informačné materiály

Vybrané užitočné rezortné predpisy, servisné a informačné materiály, poskytujúce stručné a prehľadné informácie v rôznych oblastiach pôsobnosti osobného úradu