» Ministerstvo » Inštitút vzdelávacej politiky » Revízia výdavkov » Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (2019)

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (2019)

Priebežná správa revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (2019)

Priebežná správa sa zameriava na chudobné deti a obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, keďže ide o skupiny, ktoré čelia najväčšiemu riziku sociálneho vylúčenia. Z priebežnej správy vyplýva, že až 90 000 detí a mladých ľudí so sociálnym znevýhodnením nemá prístup k nástrojom podpory vo vzdelávaní. Platí tiež, že predškolské vzdelávanie z nich absolvuje iba menej ako polovica, častejšie opakujú ročník, sú nadmerne zastúpení v špeciálnom školstve, majú výrazne nižšiu účasť na stredoškolskom štúdiu a minimálnu účasť na štúdiu na vysokých školách. 

Na priebežnú správu bude nadväzovať záverečná správa, ktorá prinesie aj konkrétne odporúčania pre zlepšenie situácie týchto deti a zameria sa tiež na tému včasnej intervencie a vzdelávania deti so zdravotným znevýhodnením.