» Šport » Financovanie športu » Register poskytnutých dotácií » Register poskytnutých finančných prostriedkov

Register poskytnutých finančných prostriedkov


Rok 2017
Finančné prostriedky poskytnuté v roku 2017
Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017