Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Šport » Financovanie športu » Register poskytnutých dotácií

Register poskytnutých dotácií


Rok 2018
Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018

Rok 2017
Finančné prostriedky poskytnuté v roku 2017
Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017

Rok 2016
Dotácie poskytnuté v roku 2016
Vyúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2016

Rok 2015
Dotácie poskytnuté v roku 2015
Vyúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2015

Rok 2014
Dotácie poskytnuté v roku 2014
Vyúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2014

Rok 2013
Dotácie poskytnuté v roku 2013
Vyúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2013

Rok 2012
Dotácie poskytnuté v roku 2012
Vyúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2012

Rok 2011
Dotácie poskytnuté v roku 2011

Rok 2010
Dotácie poskytnuté v roku 2010

Rok 2009
Dotácie poskytnuté v roku 2009