Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Reakcia na nepravdivú informáciu uverejnenú v denníku Pravda týkajúcu sa rušenia poradných orgánov vlády

28.01.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru nepravdivú informáciu, ktorú uverejnil denník Pravda 28. januára 2011 v článku s titulkom Vláda ruší deväť poradných orgánov. V ňom sa konštatuje: „Ministerstvu školstva odporúčame, aby si podobný orgán zriadilo ako poradný orgán ministra," uvádza v súvislosti s rušením Rady vlády pre vzdelávanie a prípravu. Na otázky, ako sa k odporúčaniu postaví minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ) a či s ním rušenie rady premiérka vopred konzultovala, Pravde rezort nebol schopný odpovedať.

     Odbor masmediálnej politiky MŠVVaŠ SR však poskytol denníku Pravda svoje stanovisko v deň, keď bol oň požiadaný, pričom v ňom vysvetlil, že rezort školstva sa k predmetnému návrhu bude môcť vyjadriť v procese medzirezortného pripomienkového konania.