Reakcia na nepravdivé informácie uverejnené v denníku Hospodárske noviny o odoberaní vysokoškolských titulov

30.12.2010

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru nepravdivé informácie, ktoré boli uverejnené 30. decembra 2010 v denníku Hospodárske noviny v článku s titulkom Ako odoberať expresné diplomy? Jurzyca odpoveď nevie o riešení problému odnímania podvodne získaných vysokoškolských titulov. Uvádza sa tam, že "Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) nesplní svoju domácu úlohu. Do konca roka mal navrhnúť pravidlá, na základe ktorých by sa mali odoberať podvodom získané vysokoškolské tituly."

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pritom už dva dni predtým, 28. decembra 2010 zverejnilo na portáli právnych predpisov materiál s názvom Informácia o návrhoch odoberania titulov ako krátkodobého štrukturálneho opatrenia, ktorý obsahuje návrh riešenia uvedenej problematiky.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku