Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Rakúskeho veľvyslanca prijal na pôde rezortu štátny tajomník Peter Krajňák

19.10.2016
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes navštívil rakúsky veľvyslanec J. E. Carl Helfried. Na pôde rezortu ho privítal štátny tajomník Peter Krajňák a na stretnutí bol prítomný aj generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Marian Galan.
     Spoločné rokovanie sa týkalo duálneho vzdelávania a spolupráce v rámci podpory kvalifikovanej pracovnej sily do budúcna. rak2Slovenská strana informovala o aktuálnom stave zavádzania duálneho vzdelávania u nás a vyslovila vďaku za pomoc rakúskych partnerov. Témou diskusie bola aj možná pomoc zo strany Rakúska ohľadom využitia duálneho vzdelávania v marginalizovaných rómskych komunitách.
     Obe strany sa zhodli na tom, že potreba podpory trhu práce v oblasti automobilového, ale aj iného priemyslu je na Slovensku stále veľká. S touto úlohou následne súvisia aj viaceré ďalšie oblasti, ktorým je potrebné sa venovať, od podpory výchovného a kariérového poradenstva, až po úpravu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave prijatého v roku 2015.