Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Rada pre systémové zmeny v školstve

     Rada pre systémové zmeny v školstve je stálym poradným orgánom ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý súčasne stojí na jej čele.  Jej poslaním je prichádzať s námetmi na opatrenia a vyjadrovať sa k návrhom opatrení MŠVVaŠ SR v oblasti systémových, racionalizačných a optimalizačných zmien v školstve a vo vzdelávaní.