Rada Európy: Výzva na prejavenie záujmu pre orgány regionálnej a miestnej samosprávy

  • Dátum: 23.07.2018
S potešením Vás informujeme, že direktorát pre mládež  Rady Európy zavádza špecifické podporné opatrenia pre miestne a regionálne orgány, ktoré majú záujem o implementáciu Odporúčania o prístupe k sociálnym právam pre mladých ľudí zo znevýhodnených oblastí (tzv. odporúčanie Enter !). Tieto opatrenia by mali podporovať miestny dosah odporúčania a programu "Mládež pre demokraciu". Mali by sa odraziť aj v preskúmaní vykonávania odporúčania v členských štátoch, ktoré sa uskutoční v roku 2019.

Všetky informácie nájdete na webe odporúčania Enter!:
https://www.coe.int/en/web/enter/cooperation-with-local-authorities
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku