Prvý mládežnícky klimatický summit OSN

  • Dátum: 23.09.2019
V sobotu 21. 9. sa konal vôbec prvý mládežnícky klimatický summit OSN (Youth Climate Summit). O jeho priebehu informovala mládežnícka delegátka SR v OSN Petra Pauerová na Facebooku. Summit bol zahájený indiánskou modlitbou, ktorá požehnala prírodné elementy ohrozené klimatickými zmenami. Prvý panel bol venovaný mladým klimatickým aktivistom ako Greta Thunberg, Bruno Rodriguez, Wanjuhi Njoroge, Komal Karishma Kumar, ktorých odkaz svetu by sa dal charakterizovať nasledovne: Treba povedať jasné stop ľuďom, ktorý popierajú prebiehajúcu klimatickú zmenu. Hlavným poslucháčom z radov OSN bol generálny tajomník António Guterres. Nasledovalo zaujímavé vyhodnotenie súťaže, ktorej sa zúčastnili štyria mládežnícki podnikatelia a podnikateľky, ktorí vytvorili projekt/aplikáciu, ktoré pomáhajú ľuďom v ich okolí. Výhercom sa stal chlapec, ktorý pomáha farmárom získavaním rôznych poľnohospodárskych údajov, ktoré farmárom následne umožňujú ekologicky bezpečne zefektívniť ich výrobu. Nasledujúci panel viedol Yusuf Omar (zakladateľ platformy https://hashtagourstories.com/) a youtuberkou Penny Tover. Bol zameraný na to, aby sa mladí ľudia nebáli vyjadriť svoj názor, a že aj ich drobné činný vedia prispieť k ochrane klímy. Nasledovali rôznorodé workshopy zamerané na to, ako sa tvorí udržateľná móda, alebo ako vytvoriť projekty, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu, ale taktiež aj finančne udržateľné. Spolu s ďalšími krajinami V4 sa Slovensku podarilo získať si priestor v SDG Media Zone pre panel, ktorý sa venoval problémom, ktorým naše krajiny čelia pri ochrane klímy.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku