Protokol zo schôdze francúzsko-slovenskej zmiešanej komisie o spolupráci v oblasti mládeže a športu na roky 2006-2007


Protokol zo schôdze francúzsko-slovenskej zmiešanej komisie o spolupráci v oblasti mládeže a športu na roky 2006-2007
Typ súboru:pdf
Velkosť:198535
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku