Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Programové vyhlásenie vlády SR - školstvo, veda, mládež a šport

     Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili na svojom rokovaní 26. apríla 2016 Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2016 - 2020, čím vyslovili dôveru novej vláde. Časť tohto dokumentu, ktorá sa týka oblastí pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, nájdete v prílohe.

  • Úlohy MŠVVaŠ SR na rok 2016