Navigácia

Program podpory občianskych združení detí a mládeže

     Cieľom programu podpory občianskych združení detí a mládeže je podpora systematickej a pravidelnej výchovnej práce s deťmi a mládežou v občianskych združeniach detí a mládeže.
     Ministerstvo školstva SR programom podpory občianskych združení detí a mládeže najmä vytvára podmienky pre:

  • systematickú a pravidelnú činnosť s deťmi a mládežou v základných kolektívoch občianskych združeniach detí a mládeže,
  • výchovu k aktívnemu občianstvu a výchovu k demokracii,
  • participáciu detí a mládeže na živote spoločnosti,
  • rozvoj dobrovoľníckej práce pre deti a mládež a rozvoj dobrovoľníckej práce mládeže,
  • zvyšovanie odbornosti dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou,
  • zvyšovanie informovanosti o občianskych združeniach detí a mládeže a ich aktivitách pre deti a mládež zameraných na oslovenie neorganizovaných detí a mládeže, stimulovanie sponzorského prostredia a rôzne formy spolupráce s neziskovým sektorom,
  • rozvoj medzinárodných aktivít v oblasti politiky mládeže, účasť členov občianskych združení detí a mládeže na činnosti medzinárodných organizácií.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky