Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Európske záležitosti » Program celoživotného vzdelávania 2007-2013

Program celoživotného vzdelávania 2007-2013

     Program celoživotného vzdelávania je novým komunitárnym programom EÚ. V účastníckych krajinách bude realizovaný v rokoch 2007 - 2013 (príloha).

     Bližšie informácie poskytuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SAAMS, ktorá zabezpečuje pre MŠ SR administráciu uvedeného vzdelávacieho programu