Program celoživotného vzdelávania 2007-2013

     Program celoživotného vzdelávania je novým komunitárnym programom EÚ. V účastníckych krajinách bude realizovaný v rokoch 2007 - 2013 (príloha).

     Bližšie informácie poskytuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SAAMS, ktorá zabezpečuje pre MŠ SR administráciu uvedeného vzdelávacieho programu

Súbory na stiahnutie

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku