Príspevok na špecifiká - digitalizácia

Príspevok na špecifiká - digitalizácia 1. stupeň ZŠ a špeciálne základné školy – 14.1.2021

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR poskytlo školám finančné prostriedky na príspevok na digitálne technológie pre 1. stupeň základných škôl a pre špeciálne základné školy bez škôl pri zdravotníckych zariadeniach na základe nasledovnej metodiky:

  • počet žiakov od 0 do 14                             0 €
  • počet žiakov od 15 do 49                      500 €
  • počet žiakov od 50 do 99                   1 000 €
  • počet žiakov od 100 do 300               2 000 €
  • počet žiakov od 301                            4 000 €

Finančné prostriedky môžu byť využité na úhradu výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania (napr. mikrofóny, webkamery, slúchadlá, náhradné žiarovky do dataprojektorov, redukcie káblov, wifi extender, wifi router, tablet, monitor s kamerou a mikrofónom, vizualizér, notebook a pod.)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku