Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Príloha č. 3 Podrobnejšie informácie a aktivity MŠ SR a priamo riadených organizácií MŠ SR zameraných na riešenie výchovno-vzdelávacieho procesu rómskych detí a žiakov


Príloha č. 3 Podrobnejšie informácie a aktivity MŠ SR a priamo riadených organizácií MŠ SR zameraných na riešenie výchovno-vzdelávacieho procesu rómskych detí a žiakov
Typ súboru:pdf
Velkosť:215122