Príloha č. 3 Podrobnejšie informácie a aktivity MŠ SR a priamo riadených organizácií MŠ SR zameraných na riešenie výchovno-vzdelávacieho procesu rómskych detí a žiakov


Príloha č. 3 Podrobnejšie informácie a aktivity MŠ SR a priamo riadených organizácií MŠ SR zameraných na riešenie výchovno-vzdelávacieho procesu rómskych detí a žiakov
Typ súboru:pdf
Velkosť:215122
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku