Príkaz ministra č. 9/2019, ktorým sa vydáva výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2019/2020,postup pri výbere žiadateľov, ktorým bude poskytnuté Štipendium Martina Filka a štatút Komisie na posúdenie žiadostí


Príkaz ministra č. 9/2019, ktorým sa vydáva výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2019/2020,postup pri výbere žiadateľov, ktorým bude poskytnuté Štipendium Martina Filka a štatút Komisie na posúdenie žiadostí
Typ súboru:zip
Velkosť:147647
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku