Príkaz ministra č. 68/2012, ktorým sa vydáva štatút Národnej riadiacej komisie pre prioritnú oblasť 7 Stratégie EÚ pre Dunajský región: Znalostná spoločnosť


Príkaz ministra č. 68/2012, ktorým sa vydáva štatút Národnej riadiacej komisie pre prioritnú oblasť 7 Stratégie EÚ pre Dunajský región: Znalostná spoločnosť
Typ súboru:zip
Velkosť:56520
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku