Príkaz ministra č. 60/2013, ktorým sa zrušuje Ústav informácií a prognóz školstva a zlučuje sa s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky


Príkaz ministra č. 60/2013, ktorým sa zrušuje Ústav informácií a prognóz školstva a zlučuje sa s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Typ súboru:rtf
Velkosť:149838
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku