Príkaz ministra č. 45/2019, ktorým sa zriaďuje výberová komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo


Príkaz ministra č. 45/2019, ktorým sa zriaďuje výberová komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Typ súboru:zip
Velkosť:59026
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku