Príkaz ministra č. 44/2018, ktorým sa zrušuje príkaz ministra č. 16/2015, ktorým sa vydáva štatút Komisie na vyhodnocovanie námietok k zaraďovaniu výstupov publikačnej činnosti v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a výstupov umeleckej činn


Príkaz ministra č. 44/2018, ktorým sa zrušuje príkaz ministra č. 16/2015, ktorým sa vydáva štatút Komisie na vyhodnocovanie námietok k zaraďovaniu výstupov publikačnej činnosti v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a výstupov umeleckej činn
Typ súboru:rtf
Velkosť:77508
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku