Príkaz ministra č. 26/2019, ktorým sa zavádza povinnosť organizáciám v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladať žiadosť o schválenie účasti na projektoch


Príkaz ministra č. 26/2019, ktorým sa zavádza povinnosť organizáciám v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladať žiadosť o schválenie účasti na projektoch
Typ súboru:zip
Velkosť:97476
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku