Prihlasovanie účastníkov na predmetové olympiády zverejnené na portáli IUVENTA

Popis služby: Služba umožňuje používateľom prihlasovať sa na celoštátne kolá predmetových olympiád organizovaných IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže.  Formulár na prihlasovanie je v systéme prístupný len príslušnú časť školského roka.

Komu je služba určená: Služba je určená pre žiakov základných a stredných škôl, ako aj ďalších účastníkov.

Na aký účel služba slúži: Služba slúži za účelom prihlasovania účastníkov na celoštátne kolá predmetových olympiád.

Spôsob použitia služby: Prihlásenie na celoštátne kolo predmetovej olympiády je prostredníctvom stránky IUVENTA – v sekcii pre danú predmetovú olympiádu a jej aktuálny ročník.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Služba je dostupná po registrácii používateľa na portáli a následnom jeho prihlásení zadaním mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze.alej

URL volania služby: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze.alej
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku