Prieskum o stave miestnej a regionálnej samosprávnej politiky pre deti a mládež 2015

  • Dátum: 13.11.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v gescii pani štátnej tajomníčky Romany Kanovskej pripravilo prieskum zameraný na zistenie stavu samosprávnej politiky voči cieľovej skupine detí a mládeže. Cieľom prieskumu je identifikovať príklady dobrej praxe a zmapovať, ktoré oblasti mládežníckej politiky miest, obcí a regiónov vyžadujú ďalší rozvoj a podporu.

 

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku