Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Prezentácia_Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve_MŠVVaŠ SR


Prezentácia_Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve_MŠVVaŠ SR
Typ súboru:pdf
Velkosť:633255