Prezentácia_Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve_MŠVVaŠ SR


Prezentácia_Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve_MŠVVaŠ SR
Typ súboru:pdf
Velkosť:633255
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku