Prehľad zmien v manuáloch a sprievodných dokumentoch pre materské a základné školy (26.8.2020)

Manuály s protiepidemickými odporúčaniami pre školy a školské zariadenia v súvislosti s organizáciou školského roku 2020/2021 boli dňa 26. augusta 2020 aktualizované. Pre lepšiu orientáciu a prehľad pripravilo MŠVVaŠ SR prehľad zmien v dokumentoch pre materské školy a základné školy. Zmeny sú v každom dokumente vyznačené prehľadne červenou farbou. Dokumenty, ktoré ostali po aktualizácii bez zmien (teda v pôvodnom znení z 18. augusta 2020) nie sú zaradené.

 
  • Manuál opatrení pre materské školy z 26.8.2020 s vyznačenými zmenami
  • Manuál opatrení pre základné školy z 26.8.2020 s vyznačenými zmenami
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku