Prehľad celoštátnych kôl súťaží detí a žiakov škôl finančne podporovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR


Pre usmernenie procesov súvisiacich s organizovaním, riadením a finančným zabezpečením súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  vydalo Smernicu č. 23/2017 o súťažiach.

V zmysle uvedenej smernice ministerstvo školstva finančne prispieva v rámci možností rozpočtu organizátorom súťaží na realizáciu takých celoštátnych kôl súťaží, ktorých je vyhlasovateľom (kategória A) alebo spoluvyhlasovateľom (kategória B).

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky