Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Pravidelné hodnotenie operačného programu Vzdelávanie

09.03.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dokument - Pravidelné hodnotenie operačného programu Vzdelávanie