» Aktuálne témy » Praktická príručka k ochrane práv pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo praktickú príručku pre zamestnancov v školstve. Sú v nej popísané modelové príklady, ako aj konkrétne prípady z praxe, kedy došlo k porušeniu práv zamestnanca. Poskytuje návod na riešenie vzniknutých negatívnych prejavov správania a spôsoby, ako im predchádzať.

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca