Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Pracovný výjazd štátneho tajomníka Petra Krajňáka do podtatranského regiónu

20.10.2017
     Vo štvrtok 19. októbra 2017 sa štátny tajomník Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák pripojil k Popradskému ekonomickému a manažérskemu fóru 2017, ktorého témou boli „Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb a života“.
     Tento 1. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie bol venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov, z oblasti cestovného ruchu a integrujúcej oblasti kvality života človeka v modernom meste/obci/regióne.
      Jej cieľom bolo spoločnou diskusiou prispieť k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou, k skvalitneniu študijných programov na vysokých školách, k networkingu a k vzájomnému pozitívnemu obohateniu odborníkov z praxe, vedeckých a pedagogických pracovníkov a v neposlednom rade študentov.
     Štátny tajomník ocenil rozhodnutie organizátorv pripraviť takúto konferenciu, pretože podľa jeho slov: „Je veľmi dôležité klásť dôraz na mladých a ich vzdelávanie, lebo oni sú budúcnosťou biznisu“.
     Ešte v ten istý deň sa tiež Peter Krajňák osobne zastavil v Základnej škole s materskou školou v obci Rakúsy, kde si slávnostne pripomínali 50. výročie otvorenia školy. Ocenil pekne vyzdobené triedy, ale aj okolie školy a tiež zbierku pedagogickej dokumentácie z minulého storočia.