Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Pozvanie na kontrolný deň v areáli Ekoiuventy dostal aj starosta Starého Mesta

17.05.2016
     Znepokojenie občanov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto nad osudom areálu Ekoiuventy priviedli vedenie uvedenej mestskej časti za ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Petrom Plavčanom. Starosta Radoslav Števčík a jeho zástupkyňa Jana Španková sa informovali o podrobnostiach procesu analýzy stavu areálu Ekoiuventy, ktorú v súčasnosti vykonávajú odborníci z ministerstva školstva.
     Minister Plavčan informoval návštevu o konkrétnych problémoch právneho a technického charakteru, ktoré rezort v súčasnosti rieši. Tiež zdôraznil odhodlanie isť cestou revitalizácie objektu, aby mohol opäť slúžiť verejnosti v najskoršom možnom termíne. Minister informoval o svojom rozhodnutí osobne navštíviť areál Ekoiuventy, aby sa mohol čo najlepšie zoznámiť s aktuálnym stavom a vyhodnotiť najefektívnejšie nástroje na optimálne riešenie kritickej situácie. Peter Plavčan ponúkol predstaviteľom Starého Mesta možnosť zúčastniť sa spolu s nim na zajtrajšom kontrolnom dni, čo starosta a jeho zástupkyňa prijali.