Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Ponuka prebytočného majetku

     Register ponúkaného majetku štátu vznikol k 1. októbru 2007 na základe Zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 325/2007 Z. z.  ako verejne prístupná evidencia prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v rámci osobitného ponukového konania.
     Register je verejne prístupný prostredníctvom webového sídla Ministerstva financií SR na www.ropk.sk.