Pokyny a on-line systém

Systém e-KEGA na Portáli vysokých škôl slúži na elektronické podávanie žiadostí o dotáciu, ročných a záverečných správ a komplexnú správu projektov. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií, posudzovateľov projektov, ako aj správcov za vysoké školy.

Existujúci používatelia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke: https://www.portalvs.sk/sk/uzivatel

Noví používatelia sa musia najskôr zaregistrovať na internetovej stránke: http://www.portalvs.sk/sk/registracia

Súbory na stiahnutie

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku