Pokyn č. 1/2006-R z 18. januára 2006, ktorým sa upravuje postup školy pri určovaní priemerného prospechu žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl na účely poskytovania dotácie na motivačný príspevok


Pokyn č. 1/2006-R z 18. januára 2006, ktorým sa upravuje postup školy pri určovaní priemerného prospechu žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl na účely poskytovania dotácie na motivačný príspevok
Typ súboru:pdf
Velkosť:43893
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku