Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojové projekty „Čítame radi“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že vzhľadom k navýšeniu finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame radi“ žiadatelia, ktorých projekty neboli doteraz podporené a ktoré boli v dôsledku obmedzených finančných prostriedkov na tento projekt neúspešné, budú zaradení do výberu v rámci projektu „Čítame radi 2“. Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo na pokračovanie projektu 400 000 Eur.

Finančné prostriedky budú pridelené na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva, ktorá opätovne posúdi žiadosti z decembra 2020. To znamená, že školy budú vyberané zo zoznamu nepodporených projektov škôl „Čítame radi“ (z decembra 2020).

Aktualizácia - Ministerstvo zverejní zoznam škôl, ktoré budú v projekte „Čítame radi 2“ úspešné, vzhľadom na okolnosti, začiatkom februára 2021. Finančné prostriedky (max. 800 Eur) bude potrebné vyčerpať do termínu, ktorý bude daný pri zverejnení podporených škôl. Stále platí, že kníhkupci a vydavatelia budú poskytovať na knihy zo zoznamu odporúčaných najmenej 20% zľavu. Ďalšie informácie sú zverejnené v FAQ - Najčastejšie kladené otázky.

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

Zoznam odporúčaných kníh (ZVKS)

Katalóg detských kníh 2020

Katalóg detských kníh 2019

Katalóg detských kníh 2018


Štruktúrovaný zoznam kníh (T. Hujdič, V. Barátová, M. Rybár a kol.)

Zoznam kníh so zameraním na geografiu (P. Farárik)

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku