Navigácia

Podpora aktivít kampane „Každý iný - všetci rovní"

Cieľom programu podpory aktivít kampane „Každý iný - všetci rovní" v roku 2007 je zvýšenie tolerancie mladých ľudí k rôznorodosti vo vzťahu k národným, etnickým, náboženským, jazykovým a iným menšinám a k akceptácii odlišnosti. Nadobudnutie vedomostí a zručností k aktívnej obrane ľudských práv a riešeniu konfliktov mierovou cestou. Zdôraznenie myšlienky tolerancie a nenásilia v povedomí verejnosti.

O dotáciu sa možno uchádzať doručením žiadosti o dotáciu v písomnej aj v elektronickej podobe (podľa článku 4 podmienok Podpory aktivít kampane „Každý iný - všetci rovní" v roku 2007) v písomnej podobe zaslaním žiadosti v papierovej forme na adresu ministerstva v nasledujúcich termínoch (rozhodujúca je poštová pečiatka):

a) do 10.4.2007 pre aktivity realizované v termíne od 1.6.2007 do 31.12.2007,
b) do 10.6.2007 pre aktivity realizované v termíne od 1.8.2007 do 31.12.2007,
c) do 14.9.2007 pre aktivity realizované v termíne od 1.11.2007 do 31.1.2008.

- v elektronickej podobe zaslaním elektronickej verzie žiadosti súčasne spolu s papierovou formou na diskete alebo CD, alebo doručením prostredníctvom emailu na lenka.slovakova@minedu.sk

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky