Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Podklad na verifikáciu údajov

Prílohy k listu č. 2015-3349/6622:4-15A0 v elektronickej forme. Prípadnú korekciu údajov je potrebné uskutočniť v centrálnom registri študentov, nie v priložených súboroch.

Študent, ktorému bola odpustená úhrada školného, sa považuje za platiaceho školné.

V počte študentov nie sú študetni zapísaní v rámci akademickej mobility.

Počet študentov opravený 17.02.2016.