Podávanie žiadosti na prevod známok zo základných a stredných škôl v zahraničí

Popis služby: Služba umožňuje podať žiadosť o prevod známok zo základných a stredných škôl v zahraničí na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Komu je služba určená: Služba je určená pre občanov, ktorí absolvovali štúdium alebo časť štúdia v zahraničí a potrebujú pre účely iných orgánov predložiť prevod známok udelených v zahraničí do slovenskej klasifikačnej stupnice.

Na aký účel služba slúži: Pomocou služby je možné požiadať si o prevod udelených známok v zahraničí do slovenskej klasifikačnej stupnice.

Spôsob použitia služby: O vydanie stanoviska k prevodu známok do slovenskej klasifikačnej stupnice je možné požiadať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne pomocou formulára zverejneného na portáli MŠVVaŠ SR.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, vyžaduje.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP:  Nie, nevyžaduje.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatnená.

Link na papierovú verziu formulára služby: /data/files/8002_6246_ziadost-prevod-znamok-2016.rtf

URL volania služby: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_330319

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku