Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Pod vedením štátneho tajomníka Petra Krajňáka sa uskutočnil 2. okrúhly stôl o školských knižniciach

12.05.2017
     Na pôde ministerstva sa dnes z iniciatívy štátneho tajomníka Petra Krajňáka uskutočnil 2. okrúhly stôl k téme fungovania školských knižníc na základných a stredných školách.
     Pozvanie opäť prijali zástupcovia z Iniciatívy za školské knižnice, Slovenskej asociácie knižníc, Slovenskej pedagogickej knižnice, Ministerstva kultúry SR a pani riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice.
     Témou stretnutia boli konkrétne návrhy a kroky, ktoré boli predmetom rokovaní štátneho tajomníka, Sekcie regionálneho školstva a priamo riadených organizácií po prvom okrúhlom stole.
     Obsahom tohto okrúhleho stola boli oblasti: financovanie a podpora školských knižníc a školského knihovníka, práca metodického centra pre školské knižnice, ktoré pracuje pod Slovenskou pedagogickou knižnicou, vytvorenie expertnej pracovnej skupiny, ako poradného orgánu práve pre oblasť školských knižníc a podnet prepojenia rozvoj školských knižníc v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti regionálneho školstva - Učiace sa Slovensko.
     Na rokovaní sa účastníci dopracovali k spoločným východiskám a v rámci ďalšej práce sa zhodli na konkrétnych krokoch, ktoré môžu byť prínosom pre fungovanie školských knižníc s pozitívnym dopadom na výchovno-vzdelávací proces žiakov.