Počet podaných žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

     Celkový prehľad vybavených žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) tvorí nasledujúce prílohy.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky