Počet podaných žiadostí a okruh najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. za rok 2007


Počet podaných žiadostí a okruh najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. za rok 2007
Typ súboru:pdf
Velkosť:31162
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku