Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Počet podaných žiadostí a okruh najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211-2000 Z. z. za rok 2015


Počet podaných žiadostí a okruh najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211-2000 Z. z. za rok 2015
Typ súboru:pdf
Velkosť:207391