Počet podaných žiadostí a okruh najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211-2000 Z. z. za rok 2015


Počet podaných žiadostí a okruh najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211-2000 Z. z. za rok 2015
Typ súboru:pdf
Velkosť:207391
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku