Počet podaných žiadostí a okruh najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211-2000 Z. z. za rok 2009


Počet podaných žiadostí a okruh najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211-2000 Z. z. za rok 2009
Typ súboru:pdf
Velkosť:83924
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku